HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
983,96
2,18(0,22%)
909,10
1,23(0,14%)
107,69
-0,12(-0,11%)
196,89
-0,31(-0,16%)
56,99
0,11(0,19%)
APC - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Mã chứng khoán:
APC
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
25/02/2019
Ngày đăng ký:
26/02/2019
Ngày thực thi:
28/03/2019
Chi tiết
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã CK: APC) như sau:
 
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
Mã chứng khoán: APC
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/2/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
 Lý do và mục đích:    Tổ chức Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2019
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 28/03/2019.
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú, 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông năm 2019.