HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
983,96
2,18(0,22%)
909,10
1,23(0,14%)
107,69
-0,12(-0,11%)
196,89
-0,31(-0,16%)
56,99
0,11(0,19%)
SHE - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Mã chứng khoán:
SHE
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
25/02/2019
Ngày đăng ký:
26/02/2019
Ngày thực thi:
29/03/2019
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
Mã chứng khoán: SHE
Mã ISIN:VN000000SHE3
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
 - Lý do và mục đích: - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:           29/03/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.