lịch sử phát triển

công ty chứng khoán artex

2008-2010

2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chính thức thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 85/UBCK-GP của UBCKNN.

2009-2010: Được cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký; được các Sở GDCK Hà Nội và TP HCM chấp thuận là thành viên giao dịch; Bổ sung thêm nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán theo giấy phép 141/UBCK-GP.

2011

08/08/2011: Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex thành Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC (FLCS)

30/12/2011Ông Doãn Văn Phương, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trịnh Văn Quyết.

2012

20/01/2012:FLCS Chuyển trụ sở chính đến tầng 5- tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2013

20/8/2013:Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

2014

1/12/2014:Hoàn thành đầu tư và vận hành hệ thống giao dịch mới

19/5/2014:Ông Nguyễn Thanh Bình được bầulàm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Doãn Văn Phương

16/5/2014:Ông Lưu Đức Quang được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

2015

25/2/2015Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ghi nhận là đơn vị có tiến bộ vượt bậc trong hoạt động môi giới năm 2014

5/2015Ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt

7/2015 Chính thức cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi đáp ứng các yêu cầu từ phía cơ quan quản lý và hoàn thiện nhân sự, quy trình nghiệp vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024. 3936 8366 Fax:024. 3936 8377 Email:contact@artexsc.com.vn