HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
961,30
10,41(1,09%)
904,93
7,19(0,80%)
106,84
0,72(0,68%)
195,13
2,00(1,04%)
55,26
0,01(0,03%)
Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 19/2 qua "lăng kính" phân tích kỹ thuật.
Tin cũ hơn