HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
961,30
10,41(1,09%)
904,93
7,19(0,80%)
106,84
0,72(0,68%)
195,13
2,00(1,04%)
55,26
0,01(0,03%)

ART: Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Artex - 19/10/2018 10:56:00 SA          

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III-2018

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

 

ART_Báo cáo tài chính_quý III.2018

 

Trân trọng cảm ơn!

 

18/01/2019 ART: CBTT báo cáo tài chính quý IV. 2018
31/07/2018 ART: Báo cáo toàn tài chính giữa niên độ (đã được soát xét) năm 2018
31/07/2018 ART: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (đã được soát xét) tại ngày 30/06/2018
20/07/2018 ART: Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
19/04/2018 ART: Báo cáo tài chính Quý I năm 2018